• Acasă
 • Anunțuri
 • Anunțuri pentru elevi
 • Sesiune de examene cu recunoaștere internațională în limba franceză - DELF/DALF: 9-10 decembrie 2017

Sesiune de examene cu recunoaștere internațională în limba franceză - DELF/DALF: 9-10 decembrie 2017

Institutul Francez din România, Direcția Regională Cluj-Napoca, centru oficial de examen DELF-DALF, a decis organizarea începând cu anul 2016 a unei sesiuni anuale delocalizate DELF/DALF la Alba-Iulia, în parteneriat cu Colegiul Naţional « Horia, Cloșca și Crișan » din Alba-Iulia. 

Această sesiune se va desfăşura în acest an în acest an în conformitate cu prevederile calendarului naţional de DELF-DALF în România.


PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR PE ORE ȘI SĂLI DE EXAMEN:
Accesul în sala de examen se va face pe baza unui act de identitate cu fotografie.
Pentru probele scrise, accesul în sală nu este permis după începerea examenului (prima probă este cea de ascultare a unui document audio).
09/12/2017:
DELF B1

10/02/2017:
DELF A2
DELF B2

RECOMANDĂRI PENTRU CANDIDAȚI:

 • Nu intraţi în sala de examen înainte de sosirea supraveghetorilor şi de verificarea identităţii.
 • Respectați atât locul indicat de către supraveghetor, cât şi indicaţiile/instrucţiunile acestuia.
 • Scrieţi lizibil şi complet numele şi prenumele pe teză.
 • Folosiţi numai pix sau stilou.
 • Utilizaţi numai foile distribuite.
 • Predaţi supraveghetorului, la ieşirea din sală, atât teza cât şi ciornele.
 • Orice încercare de fraudă va fi sancţionată cu anularea pe loc a tezei, de aceea nu aveţi voie să vorbiţi, să copiaţi, să păstraţi sau să folosiţi materiale neautorizate.
 • Nu este permisă  ieşirea din sală pe durata examenului.
 • Trebuie închise telefoanele mobile sau orice alt dispozitiv electronic înainte de începerea examenului.
 • Nu este permisă utilizarea dicţionarelor (excepţie : pentru DALF C1 şi C2, puteţi folosi un dicţionar explicativ al limbii franceze)

In cazul neprezentării la examen, candidatul va fi considerat absent şi nu i se va rambursa suma achitată. Excepţie - prezentarea unui certificat medical în cel mult o săptămână de la sesiunea de examen. În acest caz, suma achitată va fi folosită numai pentru următoarea sesiune (eventual, cu achitarea unei diferenţe). Nu sunt admise transferurile dintr-un centru de examen în altul.
Semnalați orice problemă.

Vă mulțumim!