Examene DELF/DALF la Alba Iulia

Institutul Francez din România, Direcția Regională Cluj-Napoca, centru oficial de examen DELF-DALF, organizează, începând cu anul 2016, o sesiune anuală delocalizată de examene  DELF/DALF la Alba Iulia, în parteneriat cu Colegiul Naţional « Horea, Cloșca și Crișan » din Alba Iulia. În 2019, această sesiune se va desfăşura  în datele de  23 și  24 noiembrie 2019, în conformitate cu prevederile calendarului naţional de DELF-DALF în România.

Descarcă liste:

DELF elev nov 2019 AB A1

DELF Elève A2 nov. 2019 AB

DELF Elève B2 nov 2019 AB

Delf nov 2019 B1 J AB.doc TP+J

Delf nov 2019 B1 TP AB